Svetové dedičstvo UNESCO

Lokalita Svetové dedičstvo UNESCO je špecifická lokalita, ktorá bola navrhnutá, ako kandidát medzinárodného programu svetového dedičstva spravovaného UNESCO.

Logo Svetového dedičstva UNESCO
Lokalita #86: Egyptské pyramídy v Gíze (Egypt)
Lokalita #438: Veľký čínsky múr (Čína)
Lokalita #540: Historické centrum mesta Petrohrad (Rusko)

Cieľom programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Vybrané lokality môžu po splnení určitých podmienok získať prostriedky z Fondu svetového dedičstva. Program bol založený na základe Dohody o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej na konferencii UNESCO 16. novembra 1972 , ktorá sa uskutočnila v Paríži.

Zoznam obsahuje 1007 lokalít, z toho 779 kultúrnych, 197 prírodných a 31 zmiešaných lokalít nachádzajúcich sa v 161 štátoch (stav v roku 2014).

Definícia lokality

Kultúrne Dedičstvo

Definícia lokality kultúrneho dedičstva zahŕňa:

 • monumenty: architektonické diela, diela monumentálnych skulptúr a malieb, archeologické nálezy, nápisy, jaskynné obydlia a kombinácie prvkov, ktoré sú výnimočnou univerzálnou hodnotou z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy;
 • skupiny budov: skupiny samostatných alebo spojených budov ktoré, kvôli ich architektúre, homogenite alebo miestu v krajine majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy;
 • náleziská: diela človeka, alebo kombinácia prírodných a ľudských diel a miesta vrátane archeologických nálezísk, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z historického, estetického, etnologického alebo antropologického hľadiska.

Prírodné dedičstvo

Prírodné dedičstva zahŕňa:

 • prírodné prvky pozostávajúce z fyzických a biologických útvarov alebo skupín takých útvarov, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z estetického alebo vedeckého pohľadu;
 • geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené územia, ktoré vytvárajú biotop ohrozených druhov zvierat a rastlín výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy a ochrany;
 • prírodné náleziská presne vymedzených prírodných území výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy, ochrany alebo prírodných krás.[1]

Kritériá výberu

Pôvodne boli kritériá pre zápis do Zoznamu rozdelené do dvoch kategórií podľa toho, či išlo o kultúrnu – kritériá (i) až (vi), alebo prírodnú pamiatku – kritériá (i) až (iv). Neskôr Výbor svetového dedičstva rozhodol, že tieto kritériá sa zlúčia. Výnimočná hodnota sa lokalite prisudzuje vtedy, ak spĺňa jedno alebo viacero z týchto kritérií:

 • (i) reprezentuje dielo (výtvor) ľudského tvorivého ducha;
 • (ii) predstavuje dôležitú vzájomnú výmenu (prienik) ľudských hodnôt, presahujúcu čas alebo pokrývajúcu kultúrnu oblasť sveta vo vývoji architektúry alebo technológie, pamiatkového umenia, plánovania miest alebo vzhľadu krajiny;
 • (iii) prináša výnimočnosť alebo aspoň výnimočné svedectvo o kultúrnej tradícii alebo civilizácii, ktorá je živá alebo už zanikla;
 • (iv) je výnimočným príkladom typu budovy, architektonického alebo technologického súboru alebo krajiny, ktorá predstavuje významnú etapu (významné etapy) ľudskej histórie;
 • (v) je výnimočným príkladom tradičného ľudského osídlenia, využitia pôdy alebo mora, ktorý reprezentuje danú kultúru (alebo kultúry), alebo ľudskú interakciu s prostredím, najmä ak sa lokalita stala zraniteľnou v dôsledku vplyvu nezvratných zmien.
 • (vi) je priamo alebo sprostredkovane spojená s udalosťami alebo životnými tradíciami, s ideami alebo vierovyznaniami, s umeleckými a literárnymi prácami výnimočného univerzálneho významu. (Výbor sa domnieva, že toto kritérium by malo byť prednostne používané pri súčasnom aplikovaní iného kritéria);
 • (vii) obsahuje mimoriadne prírodné úkazy alebo oblasti výnimočnej prírodnej krásy a estetickej dôležitosti;
 • (viii) je výnimočným príkladom reprezentujúcim dôležité etapy vývoja Zeme, vrátane dokladov života, dôležitých geologických procesov prebiehajúcich vo vývoji charakteru terénu alebo je významným geomorfologickým či fyziografickým útvarom;
 • (ix) je výnimočným príkladom reprezentujúcim významné prebiehajúce ekologické a biologické procesy vývoja a rozvoja pevniny, sladkých vôd, prímorských a morských ekosystémov a skupín rastlín a živočíchov;
 • (x) obsahuje najdôležitejšie a podstatné prírodné prostredia pre zachovanie biologickej rozmanitosti in situ vrátane tých, ktoré obsahujú ohrozené druhy výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy alebo ich ochrany.

Zoznam lokalít Svetového dedičstva

Lokality Svetového dedičstva na Slovensku[2]

Kultúrne dedičstvo

Prírodné dedičstvo

Lokality v Predbežnom zozname – kandidáti na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO[3][4]

Kultúrne dedičstvo

Prírodné dedičstvo

Zmiešané dedičstvo

 • Dunajská prírodná a kultúrna krajina (predpokladaný spoločný návrh s Českom, Rakúskom a Maďarskom)

Nehmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku[5]

 • Fujara  hudobný nástroj a jeho hudba (2008)
 • Terchovská muzika (2013)
 • Gajdošská kultúra (2015)
 • Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách (2016)
 • Horehronský viachlasný spev (2017)
 • Modrotlač (2018)
 • Drotárstvo (2019)

Referencie

 1. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage UNESCO (po anglicky)
 2. FORBESTCLIENTS.COM. Pamiatky na zozname svetového dedičstva [online]. www.unesco.sk, [cit. 2020-12-18]. Dostupné online.
 3. http://whc.unesco.org/en/statesparties/sk
 4. FORBESTCLIENTS.COM. Lokality na zápis do ZSD [online]. www.unesco.sk, [cit. 2020-12-18]. Dostupné online.
 5. FORBESTCLIENTS.COM. Nehmotné kultúrne dedičstvo SR [online]. www.unesco.sk, [cit. 2020-12-18]. Dostupné online.

Iné projekty

Externé odkazy

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.