Parlament

Parlament je najvyšší zastupiteľský orgán a súčasne základný orgán zákonodarnej moci, ktorý má podobu zhromaždenia poslancov v novovekých republikách a parlamentných monarchiách.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR) · Vláda (SR) · Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR) · Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR) · Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
Britský parlament v Londýne

Synonymum je snem, ale slovo snem má (aj) širší význam, najmä historický. V mnohých latinskoamerických krajinách a v USA sa parlament označuje ako kongres, v mnohých iných krajinách ako snem.

V niektorých definíciách sa pojem parlament obmedzuje len na zastupiteľské a zákonodarné zhromaždenie v tzv. parlamentom systéme.

Názvy známych parlamentov

Súčasné parlamenty

V súčasnosti v parlamentoch väčšinou zasadajú zástupcovia občanov daného štátu, zvolení v parlamentných voľbách na funkčné obdobie trvajúce obvykle 3-5 rokov. Okrem zákonodarnej moci spravidla schvaľuje aj štátny rozpočet, má dôležitú úlohu pri tvorbe alebo rozpustení vlády, má vyšetrovacie a intervenčné právo.


Hlasovanie

Parlament rozhoduje hlasovaním. Pre niektoré dôležité uznesenia nestačí, aby vyslovila súhlas jednoduchá nadpolovičná väčšina poslancov, ale za sa musí vysloviť kvalifikovaná väčšina.

Dejiny

Názov je podľa anglického parlamentu (Parliament), prvý raz vytvoreného v 13. storočí. V 18. a 19. storočí vznikali parlamenty dvojkomorové:

  • v konštitučných monarchiách vychádzajú z doplnenia panskej moci mocou zástupcov meštianstva a neskôr občanov:
    1. komora – snemovňa lordov (ako stavovské zastupiteľstvo)
    2. komora – poslanecká snemovňa (ako ľudové zastupiteľstvo)
  • v spolkových a federatívnych demokraciách:
    1. komora – krajinská snemovňa (ako zastupiteľstvo krajín/federálnych štátov)
    2. komora – ľudová snemovňa (ako ľudové zastupiteľstvo)

Dnes môže byť rozdelenie na komory založené na iných princípoch.

Parlamenty v dejinách Slovenska

Externé odkazy

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.