Vláda

Vláda je najvyšším (spravidla kolektívnym) orgánom výkonnej moci v štáte. V rôznych krajinách má odlišné názvy, napr. rada ministrov, kabinet a podobne.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR) · Vláda (SR) · Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR) · Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR) · Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia

Vláda sa spravidla skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov, v niektorých krajinách aj z ďalších členov, napr. štátnych tajomníkov.

Rozhodnutia prijíma vláda spravidla hlasovaním, pri ktorom má každý člen vlády jeden hlas.

V parlamentných štátoch sa vláda zodpovedá parlamentu, v prezidentských republikách prezidentovi a v niektorých monarchiách, najmä absolutistických, kráľovi.

Tieňová vláda označuje skupinu politikov opozičnej politickej strany. Býva väčšinou vytváraná v krajinách so systémom dvoch politických strán (tradične napríklad vo Veľkej Británii). Zostavuje ju strana, ktorá je v opozícii. Tvoria ju tieňoví ministri, teda osobnosti, ktoré sú predbežne vybrané na ministerskú funkciu v prípade volebného víťazstva strany. Niekedy sú pripravení ešte ďalší experti pre príslušný rezort. Zmyslom vytvorenia tieňovej vlády je jednak propagandisticky „zviditeľniť“ politické osobnosti a program strany, jednak príprava na budúcu funkciu a preniknutie do problematiky oblasti, ktorú by mali tieňoví ministri perspektívne riadiť.[1]

Pozri aj

Iné projekty

  • Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Vláda
  • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vláda

Referencie

  1. Karel Žaloudek, Encyklopédia politiky, ISBN 8072772090
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.