Ilustrace

Ilustrace je výtvarný doprovod příběhu, nejčastěji knihy nebo příspěvku v časopisu, který má osvětlit a vysvětlit text, učinit jej čtenáři srozumitelnějším (lat. lustrare osvětlit, it. illustrare vysvětlit) nebo také text výtvarně oživit.

Adolf Kašpar - Ilustrace k Babičce Boženy Němcové (kol. 1903)

Dětem, které se učí číst, pomáhají ilustrace určit postavy a prostředí příběhu a motivují je. Ovšem příliš ilustrací odvádí od textu, což brání naučit se mu rozmět.[1]

Techniky

Ilustrace mívá podobu kresby, méně malby (bez kontur). Ve starší literatuře se zhotovovala technikou dřevorytu, ve starší a odborné či vědecké literatuře zejména technikou rytiny (mědiryty, oceloryty), příp. leptu. Může být i koláží, reprodukcí fotografie či snímku z filmu aj.

Historie

Počátky ilustrace sahají do starověku a vážou se k monumentální nástěnné malbě v Egyptě a v Řecku. Ve středověku obrázková bible (lat. Biblia pauperum) vyprávěla negramotným příběhy ilustracemi, které převažovaly nad texty.

Rozdělení

Ilustraci lze principiálně dělit na uměleckou (obohacuje psané dílo především o estetickou stránku) a vědeckou (má působit esteticky, ale především vědecky správně). Samostatně lze vyčlenit ilustraci dětských knih se specifickými požadavky.[2] Podle techniky se ilustrace dělní na tištěné (knižní, časopisecké), a demonstrační (příležitostně promítané).

Zakladatelé světové ilustrace

Zakladatelé české ilustrace

Čeští ilustrátoři 20. až 21. století

Reference

  1. https://phys.org/news/2020-09-busy-pictures-hinder-ability-children.html - Busy pictures hinder reading ability in children
  2. DUFKOVÁ, Diana. Funkce ilustrace literárního díla. , Bakalářská práce. Univerzita Hradec Králové. Vedoucí práce Vladimír Křivánek. s. 8–11. Dostupné online.

Literatura

  • Jan Baleka: Czech Caricaturists and Illustrators. Tokio 1961
  • Luboš Hlaváček: Současná kresba. Praha Odeun 1979
  • Luboš Hlaváček: Současná grafika I., II. Praha 1978
  • František Horák: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948
  • Antonín Matějček: Ilustrace. Praha 1937
  • Jaroslav Pešina: Moderní česká grafika. Praha 1940
  • Sylva Petrová: Mladá grafika. Praha Odeon 1980
  • Blanka Stehlíková: Naši ilustrátoři pohádek. Praha 1970

časopisy: Zlatý Máj, Knižní kultura

Externí odkazy

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.