Jan Sokol (filozof)

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (* 18. apríl 1936, Praha  16. február 2021, Praha) bol český filozof, prekladateľ filozofických textov, vysokoškolský pedagóg a publicista. Bol poslancom Federálneho zhromaždenia v rokoch 1990  1992, ministrom školstva v Tošovského vláde roku 1998 a posledným protikandidátom Václava Klausa vo voľbách prezidenta Česka vo februári 2003.

Jan Sokol
český filozof, prekladateľ filozofických textov, vysokoškolský pedagóg a publicista
Narodenie18. apríl 1936
Praha, Česko
Úmrtie16. február 2021 (84 rokov)
Praha, Česko
Alma materMatematicko-fyzikálna fakulta Karlovej univerzity v Prahe
Odkazy
Webstránkajansokol.cz
Commons Jan Sokol
Biografický portál

Bol jedným z výrazných súčasných českých kresťanských intelektuálov. Zaoberal sa hlavne filozofickou antropológiou a dejinami náboženstva. Prednášal na českých i zahraničných univerzitách, najmä na európske a filozofické témy. V rokoch 2000  2007 bol prvým dekanom Fakulty humanitných štúdií Karlovej univerzity.

Vzdelanie a technické profesie

Jan Sokol sa vyučil za zlatníka; pracoval ako zlatník a neskôr mechanik. V roku 1958 v diaľkovom štúdiu zmaturoval, od roku 1963 diaľkovo študoval matematiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity. V rokoch 1964  1990 pracoval ako programátor, neskôr vedúci výskumný pracovník vo Výskumnom ústave matematických strojov; vydal niekoľko kníh a množstvo článkov o počítačoch. Zaoberal sa rôznymi odvetviami techniky (hodinárstvo, elektro, počítače) i botanikou.[1]

Rodina

Roku 1961 sa oženil, mal dvoch synov a dcéru. Jeho otcom bol významný český architekt Jan Sokol a starým otcom astronóm František Nušl. Brat Václav Sokol je výtvarník a ilustrátor.

Akademická aktivita

Od roku 1990 bol Sokol členom redakčnej rady časopisu Přítomnost (v rokoch 1995  2000 vychádzal pod názvom Nová Přítomnost). Od r. 1991 prednášal filozofiu, antropológiu a religionistiku na Pedagogickej a Filozofickej fakulte UK. Vo februári 1997 sa stal docentom, v roku 2000 profesorom. Od roku 2000 prednáša na Fakulte humanitných štúdií UK, v zimnom semestri 2008/9 prednášal etiku a ľudské práva na Harvardovej univerzite v USA.

Jeho cesta k filozofii viedla cez štúdium biblistiky, diela Nietzscheho, po stretnutie s Janom Patočkom. Vo filozofii vychádzal z fenomenologickej tradície a personalizmu (Blondel, Marcel, Teilhard, Rosenzweig, Lévinas)). Ťažiskom jeho záujmu bola filozofická antropológia, dejiny ideí a témy prirodzeného sveta, a to najmä v polohe vykonávacej filozofie (Patočka), zrozumiteľnej i laikom. Odtiaľ pramení jeho záujem o vzťahy medzi filozofiou a náboženstvom, filozofiou a vedou, filozofiou a politikou. V spojení s politickou funkciou po r. 1990 študoval antropologické a spoločenské podmienky demokracie; sústavne sa zaujímal o otázky európskych dejín a európskej integrácie. Zaoberal sa aj históriou. Patril medzi aktívnych prispievateľov Wikipédie.[2][3]

Politické angažmá

Jan Sokol bol v prvej vlne signatárov Charty 77. Po prvých slobodných voľbách bol od 7. júna 1990 do 4. júna 1992 poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia za Občianske fórum.[4] Bol podpredsedom Snemovne národov, predsedom poslaneckého klubu OF a parlamentnej delegácie v Európskom parlamente. Po rozpade OF prešiel do Občianskeho hnutia.[5] 2. snem Občianskeho hnutia v marci 1992 ho zvolil na post podpredsedu tejto politickej formácie,[6] za ktorú kandidoval aj v júni 1992; po zlúčení do SD-LSNS stranu opustil a názorovo sa priklonil ku KDU-ČSL. V septembri 1992 ho ČSSD nominovala v 5. kole volieb prezidenta ČSFR, kandidatúry sa však vzdal.[7]

Na jeseň 1996 kandidoval do Senátu za KDU-ČSL, skončil ale tretí po kandidátoch ODS a ČSSD. Vo februári 1997 sa stal poradcom ministra školstva Ivana Pilipa (ODS). Od januára do júla roku 1998 bol ministrom školstva, mládeže a telovýchovy vo vláde Josefa Tošovského; následne zostal poradcom ministra Eduarda Zemana (ČSSD).

Vo februári 2003 bol koaličným kandidátom do tretej voľby prezidenta Českej republiky, kde ho v poslednom kole tesne porazil Václav Klaus.[8]

Bol tiež známy ako kritik vysídlenia Nemcov z Československa. Tento postoj mu vyniesol nepriateľstvo grémia Českého zväzu bojovníkov za slobodu.[9]

V júli 2008 získal vyznamenanie Francúzskej republiky, Rad čestnej légie v hodnosti dôstojníka (Officier de la Légion d’honneur). Je laureátom mimoriadnej Ceny Prístav, ktorú mu v roku 2008 udelila Česká rada detí a mládeže.

Zapájal sa tiež do verejnej debaty. Začiatkom roku 2018 sa vyjadril aj k českým prezidentským voľbám. Varoval pred ďalšou polarizáciou českej spoločnosti.[10]

Zomrel vo februári 2021.[11]

Bibliografia

Knihy

Po česky:

 • Sokol, J.: Poselství Ježíšovo. Charita Praha 1969. 96 s.
 • Přibáň, M. – Sokol, J.: Návrh samočinného počítače. SNTL Praha 1970, 176 s.
 • Sokol, J.: Jak počítá počítač. 2. vyd. SNTL Praha 1979. 112 str.
 • Navrátil, V. – Sokol, J. – Žák, V.: Operační systémy. 2.vyd. SNTL Praha 1984. 264 s.
 • Sokol, J.: Člověk a svět očima bible. J+J Praha 1993, 94 s. ISBN 80-901625-1-7.
 • Sokol, J.: Čtení z bible. ČBS Praha 1996. 286 s. ISBN 80-85810-10-7.
 • Sokol, J.: Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. 2. vyd. Portál, Praha 2002. 222 s. ISBN 80-7178-627-6.
 • Sokol, J. – Mičienka, M. – Jirásková, V.: Občanské minimum. Tauris, Praha 2002. 250 s. ISBN 80-211-0410-4.
 • Sokol, J. – Pinc, Z.: Antropologie a etika. Triton, Praha 2003. 167 s. ISBN 80-7254-372-5.
 • Sokol, J.: Čas a rytmus. 2. vyd. Oikumene, Praha 2004, 332 s. ISBN 80-7298-123-4.
 • Sokol, J.: Člověk a náboženství. Portál, Praha 2004. 246 s. ISBN 80-7178-886-4.
 • Sokol, J.: Mistr Eckhart a středověká mystika. 3. vyd. Vyšehrad, Praha 2004, 360 s. ISBN 80-7021-414-7.
 • Sokol, J.: Moc, peníze a právo. Aleš Čeněk, Plzeň 2007, 288 s. ISBN 978-80-7380-066-6.
 • Sokol, J.: Zůstat na zemi. Petr Vaďura, Vyšehrad, Praha 2008, 304 s. ISBN 978-80-7021-900-3.
 • Sokol, J.: Etika a život. Vyšehrad, Praha 2010, 240 s. ISBN 978-80-7429-063-3.
 • Sokol, J.: Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů. 6. vyd. Vyšehrad, Praha 2010. 364 s. ISBN 978-80-7429-056-5.
 • Sokol, J.: Jak jsem se měl na světě. Radioservis, Praha 2011, 150 s. ISBN 978-80-86212-80-7.
 • Sokol, J.: Proč chodíme do kostela? Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2013, ISBN 978-80-7195-658-7

Po anglicky:

 • Sokol, J., Thinking about ordinary things. Přel. M. Pauzerová. Praha: Karolinum 2013. 236 str. ISBN 978-80-246-2229-3

Po nemecky:

 • Sokol, J.: Mensch und Religion. Alber Freiburg 2007, 320 s. ISBN 978-3-495-48264-3.
 • Sokol, J.: Guten Tag, Computer! VT Berlin 1979. 88 s.

Po maďarsky:

 • Sokol, J.: Hogyan müködik az elektronikus számitogép? Budapest 1978. 112 s. ISBN 963-10-2490-3.

Články

 • Sokol, J., Multiple Identitäten – Einheit durch Vielfalt. In: K. Kufeld (hg.), Europa – Mythos und Heimat. Alber, Freiburg 2006, ISBN 978-3-495-48202-5, S. 85  92.
 • Sokol, J., Die dreifache Verantwortung der Universität. In: R. Gepp et al. (Hsg.), Bildung zwischen Luxus und Notwendigkeit. Wien 2006, ISBN 3-8258-9360-X. S. 21  27.
 • Sokol, J., Les regles: conditions de la liberté concrete. In: Philosophie de l’action. Cluj 2005, ISBN 973-7913-43-4, p. 173  181.
 • Sokol, J.: Eine Ethik für alle Menschen? In: Schmidinger – Hoff (hsg.), Ethik im Brennpunkt. Tyrolia, Innsbruck 2005, S. 181  200. ISBN 3-7022-2710-5 RIV
 • Novotný, K. – Sokol, J.: Jan Patočka, penseur d’une dissidence philosophique et politique. In: Delsol – Maslowski – Nowicki (eds.): Dissidences. PUF Paris 2005. ISBN 2-13-054334-0. P. 15  34.
 • Sokol, J.: Christliche Mission unter den Heiden? In: Enders – Zaborowski (Hsg.): Phänomenologie der Religion. Alber, Freiburg 2004. ISBN 3-495-48108-7. S. 451  456.
 • Sokol, J.: Was ist Geld? In: M. T. Vogt (hsg.), Kulturen in Begegnung. Wroclaw – Görlitz 2004. ISBN 83-7432-018-4. S. 189  198.
 • Sokol, J.: The market as a place of rules. In: M. T. Vogt (hsg.), Kulturen in Begegnung. Wroclaw – Görlitz 2004. ISBN 83-7432-018-4. S. 239  243.
 • Sokol, J.: L’obligation et la vie. In: P.-A. Miquel – C. Mihali (ed.): Pouvoir et vie. Actes UEE de Nice. Cluj 2004. ISBN 973-7913-27-2. P. 117  125.
 • Sokol, J.: D’ou vient l’idée de l’obligation morale? In: Quelle conception de l’homme aujourd’hui? Zuerich 2003. ISBN 3-908544-50-5. P. 119  130.
 • Sokol, J.: Der zweifache Schöpfungsbericht als hermeneutischer Schlüssel. In: Pokorný, P. (ed.): Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. Tübingen 2002, ISBN 3-16-147894-0., S. 238  244.
 • Sokol, J.: Les racines des nations européennes. In: Delsol – Maslowski – Nowicki (ed.): Mythes et symboles politiques en Europe centrale, p. 29  40. PUF Paris 2002. ISBN 2-13-050050-1.
 • Sokol, J.: La pensée européenne de Jan Patočka. In: Delsol – Maslowski (ed.): Histoire des idées politiques de l'Europe centrale, p. 496  510. PUF Paris 1998. ISBN 2-13-049071-9
 • Sokol, J.: Jak vypadá svoboda? In: Nosek, J. (vyd.): Hra, věda a filosofie. Filosofia, Praha 2006. ISBN 80-7007-222-9, str. 33  40.
 • Sokol, J.: Rádlovo pojetí národa. In: T. Herrmann – A. Markoš (eds.): Emanuel Rádl – vědec a filosof. Oikumene, Praha 2004. ISBN 80-7298-107-2. Str. 622  633.
 • Sokol, J.: Kant jako antropolog a pedagog. In: Hegelovskou stopou. K poctě M. Sobotky. AUC, Studia philosophica XIV. Karolinum, Praha 2003. ISBN 80-246-0534-1. Str. 13  16.
 • Sokol, J.: Mikuláš Kusánský a objev měření. In: Karfíková – Šír (vyd.): Číslo a jeho symbolika. CDK Brno 2003, str. 114  119. ISBN 80-7325-018-7.
 • Sokol, J.: Leges sine moribus vanae. In: Konsolidace vládnutí a podnikání 1: Umění vládnout, ekonomika, podnikání. FSV UK Praha 2002. ISBN 80-86732-00-2. Str. 113  118.
 • Sokol, J.: Jsou lidská práva přirozená? In: Konsolidace vládnutí a podnikání 1: Umění vládnout, ekonomika, podnikání. FSV UK Praha 2002. ISBN 80-86732-00-2. Str. 68  74.

Časopisecké príspevky

 • Sokol, J., What does freedom look like? In: Int. J. Prenatal and perinatal psychology and medicine, Stockholm. Vol. 17, 1/2 (2005), p. 181  187. ISSN 0943-5417
 • Sokol, J., Europa spricht. Sprachenvielfalt und Politik. In: Osteuropa 5-6/2004, Berlin, S. 276  283. ISSN 0030-6428. RIV
 • Sokol, J., Was ist Geld? In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik 5/2 (2004), S. 176  185. ISSN 1439-880X
 • Sokol, J., Misija chrzescijanska wsrod pogan? In: Teologia praktyczna 3/2002, str. 7  12. Poznan, ISSN 1642-6738
 • Sokol, J., The Two Faces of Time. In: European Review, Vol. 9, No. 1, p. 11  18 (2001). ISSN 1062-7987
 • Sokol, J., Virtudes de lo politico. In: Aleph 115 (4/2000), p. 117  123. Manizales, Colombia. ISSN 0120-0216.
 • Sokol, J., An Address from Elsewhere (The Message of Lévinas). In: Philosophy Today, Chicago, 43/2 (1999), p. 143  150, ISSN 0031-8256.
 • Sokol, J., Život a transcendence podle Hanse Jonase. In: Lidé města 2/2005, str. 97  102, ISSN 1212-8112.
 • Sokol, J., Teilhard tehdy a dnes. In: Teologie a společnost 2/05, str. 14  16. ISSN 1214-0740
 • Sokol, J., Evropa – mezi demokratickým deficitem a superstátem. In: Listy 5/2004, str. 7  9. ISSN 1210-1222.
 • Sokol, J., Co jsou peníze? In: Sociologický časopis 40 (2004/4), Praha, str. 509  518. ISSN 0038-0288.
 • Sokol, J., Je život (jen) můj? In: Vesmír 2/04, str. 74  76. ISSN 0042-4544
 • Chalupáři, napsáno 1976. In: Modrá kniha. Sborník vydaný ku příležitosti šedesátin Jiřího Němce a padesátin Sváti Karáska, Inverze, Praha 1992 a následně Listy 1/2004, str. 38  40, ISSN 1210-1222
 • Muž a žena – sexuální antropologie. In: Listy 6/2003, str. 77  80. ISSN 1210-1222
 • Sokol, J., Smrt v našich rukou. In: Listy 5/03, str. 78  82. ISSN 1210-1222
 • Sokol, J., Jsou lidská práva přirozená? In: Listy 4/03, str. 78  82. ISSN 1210-1222
 • Sokol, J., Zajatcovo dilema a problém černých pasažérů. In: Vesmír 8/03, str. 467  8 ISSN 0042-4544
 • Sokol, J., Dá se život udržet? In: Vesmír 10/02, str. 546  548. ISSN 0042-4544
 • Sokol, J., Jaký liberalismus? In: Listy 1/2002, str. 55  58. ISSN 1210-1222
 • Sokol, J., Město a jeho hradby. In: Vesmír 5/02, str. 288  291. ISSN 0042-4544
 • Sokol, J., Křesťanství a Evropa. In: Vesmír 4/02, str. 227  8. ISSN 0042-4544
 • Sokol, J., Hra jako praktická výchova ke svobodě. In: Acta economica 6/01, str. 80  85, ISSN 0572-3043
 • Sokol, J., Můžeme ”být mrtví”? In: Vesmír 7/01, str. 368  9. ISSN 0042-4544
 • Sokol, J., Antropologie výchovy a vzdělávání. In: Pedagogika 2/2000, str. 121  125. ISSN 3330-3815
 • Sokol, J., Konec liberalismu v Čechách? In: Nová Přítomnost 9/97. ISSN 1211-3883
 • Sokol, J., Martin Heidegger. In: Kritický sborník 2-3/97 ISSN 0862-819X
 • Sokol, J., Věda, vědci a pravda. In: Vesmír 6/97, str. 348. ISSN 0042-4544

Preklady

 • C. F. von Weizsaecker: Dějiny přírody, Svoboda 1972. 146 s.
 • Bible. Nový zákon, Český ekumenický překlad. Praha 1979 a n. (účasť)
 • P.-L. Landsberg: Zkušenost smrti, Vyšehrad Praha 1990. 202 s. ISBN 80-7021-054-0
 • P. Teilhard de Chardin: Místo člověka v přírodě. Svoboda Praha 1993, 165 s. ISBN 80-205-0309-9.
 • P. Ricoeur: Život, pravda, symbol. Oikumene, Praha 1993. 255 s. ISBN 80-85241-32-3 (časť)
 • F. Rosenzweig: Nové myšlení, J+J Praha 1994. ISBN 80-901625-5-X.
 • R. Ruyer: Paradoxy vědomí, PedF UK Praha 1994. 226 s.
 • H.-G. Gadamer: Problém dějinného vědomí. FÚ ČAV Praha 1994, 54 s. ISBN 80-7007-062-5.
 • B. Welte: Světlo z nicoty. Zvon, Praha 1994, ISBN 80-7113-105-9.
 • M. Foucault: Sen a obraznost. Delfín, Liberec 1995. 75 s. ISBN 80-901842-1-9.
 • P. Pawlowsky: Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí. Vyšehrad, Praha 1996. ISBN 80-7021-143-1.
 • E. Lévinas: Být pro druhého. Dva rozhovory. Praha 1997. 65 s. ISBN 80-7113-217-9.
 • E. Lévinas: Totalita a nekonečno. Oikumene, Praha 1997. 276 s. ISBN 80-86005-20-8 (časť)
 • P. Teilhard de Chardin: Vesmír a lidstvo. Vyšehrad Praha 1997, 270 s. ISBN 80-7021-043-5.
 • Fustel de Coulanges: Antická obec. SOFIS, Praha 1998. 392 s. ISBN 80-902439-7-5 (časť)
 • C. Tresmontant: Bible a antická tradice. Vyšehrad Praha 1998. 174 s. ISBN 80-7021-270-5.
 • B. Casper: Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas. Oikumene, Praha 1998. 165 s. ISBN 80-86005-62-3.
 • H.-G. Gadamer: Člověk a řeč. Oikumene, Praha 1999, 156 s. ISBN 80-86005-76-3 (časť).

Referencie

Životopisný text prevzatý z hesla vo webovom Slovníku českých filozofů, ktorého autorom je Jan Sokol.

 1. https://phil.muni.cz/fil/scf/komplet/sokol.html
 2. http://www.frydlantskehovory.cz/index.php?kde=1
 3. http://www.linuxexpres.cz/uploads/tiskove_zpravy/TZ_Wikikonference_2011.pdf
 4. Doc. Mgr. Jan Sokol, CSc. v zozname poslancov na webe PS PČR
 5. jmenný rejstřík, PSP ČR
 6. Kol. aut.: Politické strany, 1938-2004, Doplněk Brno, 2005, ISBN 80-7239-179-8
 7. http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/josef-tosovsky/prehled-ministru-24633/
 8. Volba prezidenta republiky, časopis Senát 2/2003 – 2. období
 9. Interview: Jan Sokol, BBC Czech 20. 3. 2003; aj tam citovaný článok Sokol získal u unie, ztratil v ČSSD, Právo 21. 2. 2003
  Jiří Vančura: My čeští vlastenci, Listy, časopis pro politickou kulturu a občanský dialog, č. 4/2003
 10. Volby 2018: Sokol: Zeman hraje roli lidového strejce - E15.cz. Zprávy E15.cz. Dostupné online [cit. 2018-01-26].
 11. Vo veku nedožitých 85 rokov v Česku zomrel Jan. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2021-02-16. Dostupné online [cit. 2021-02-16]. ISSN 1339-844X.

Iné projekty

Externé odkazy

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jan Sokol na českej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.