Občianske fórum

Občianske fórum (OF; po česky Občanské fórum) bolo české politické hnutie, ktoré vzniklo 19. novembra 1989 dva dni po začiatku tzv. „Nežnej revolúcie“ v Prahe ako široká platforma občianskych aktivít. OF odmietalo totalitný komunistický režim a v Česku zohralo porovnateľnú úlohu ako hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN) na Slovensku.Na Slovensku ako jediné bolo OF v Košiciach.

Logo Občianskeho fóra.

OF združovalo nekomunistických umelcov, hercov, študentov a verejne známe tváre, neformálne na čele OF bol známy disident Václav Havel, v októbri 1990 bol za predsedu zvolený Václav Klaus. Denne organizovalo mohutné demonštrácie v Prahe a v ostatných českých mestách. Na manifestácii 25. novembra 1989 v Prahe na Letnej sa zúčastnilo okolo 750 000 ľudí. V ten istý deň Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu zverejnili svoj program, v ktorom žiadali slobodu tlače, svedomia, podnikania, zrušenie vedúcej úlohy KSČ a vytvorenie skutočnej demokratickej federácie.

Externé odkazy

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.