Alma mater

Alma mater (z lat. Matka živiteľka) je pôvodne antické označenie pre Božiu Matku (častejšie označovanú ako Magna Mater, Veľká Matka). Dnes alma mater metaforicky označuje vysokú školu alebo univerzitu, v ktorej študent získal vzdelanie. Výraz pochádza z motta najstaršej európskej univerzity v Bologni: Alma mater studiorum.

Súsošie Alma Mater (University of Illinois)

Pozri aj

Iné projekty

  • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Alma mater


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.