Nový zákon

Nový zákon alebo Nová zmluva je zbierka svätých kníh, ktoré vznikli v kruhoch kresťanstva a sú súčasťou kresťanskej Biblie. V dnešných vydaniach v zmysle kánonu vytvoreného v 5. st. zahŕňa 27 spisov. Sú to 4 evanjeliá - Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša a Evanjelium podľa Jána. Nasleduje kniha Skutky apoštolov, ktorou sa uzatvára členenie Novej zmluvy podľa historických kníh, v západnom usporiadaní potom nasleduje trinásť Pavlových listov (resp. 14 v širšom zmysle)[1]:140, ktoré usporiadal svätý Augustín podľa istej obsahovej spätosti, a sedem tzv. katolíckych listov. Novú zmluvu uzatvára Apokalypsa čiže Zjavenie svätého Jána. Podľa východného usporiadania, ktoré používa napr. gréckokatolícka a pravoslávna cirkev, nasleduje po Skutkoch svätých apoštolov sedem katolíckych (všeobecných) listov a až potom Pavlove listy a nakoniec Zjavenie svätého Jána. Jazykom Novej zmluvy je gréčtina a aramejčina.[2]

Kresťanstvo
Hlavné znaky
Viera v jedného Boha v troch osobách
Ježiš Kristus je človek a Boží Syn
Hlavné osobnosti
Ježiš Kristus

Panna Mária
Dvanásti apoštoli
Svätí

Zoznam osobností kresťanstva
Hlavné náboženské obrady
Omša/Liturgia Sviatosti
Knihy
Biblia (Starý zákon, Nový zákon)
História a kultúra
Dejiny kresťanstva Kresťanské umenie
Hlavné sviatky
Veľká noc, Vianoce / Narodenie Pána, Turíce, Zjavenie Pána / Bohozjavenie, …

Knihy Nového zákona

Poradie
(Západ)
Poradie
(Východ)
KnihaSkratkaKapitoly
11Evanjelium podľa MatúšaMt28
22Evanjelium podľa MarkaMk16
33Evanjelium podľa LukášaLk/L24
44Evanjelium podľa JánaJn/J21
55Skutky apoštolovSk28
613List RimanomRim/R16
714Prvý list Korinťanom1 Kor/1K16
815Druhý list Korinťanom2 Kor/2K13
916List GalaťanomGal/G/Ga6
1017List EfezanomEf6
1118List FilipanomFlp/F4
1219List KolosanomKol4
1320Prvý list Solúnčanom1 Sol/1Tes5
1421Druhý list Solúnčanom2 Sol/2Tes3
1522Prvý list Timotejovi1 Tim6
1623Druhý list Timotejovi2 Tim4
1724List TítoviTít/Tit3
1825List FilemonoviFlm/Filem1
1926List HebrejomHebr/Žid/Heb13
206Jakubov listJak/Jk5
217Prvý Petrov list1 Pt5
228Druhý Petrov list2 Pt3
239Prvý Jánov list1 Jn/1J5
2410Druhý Jánov list2 Jn/2J1
2511Tretí Jánov list3 Jn/3J1
2612Júdov listJúd/Jud1
2727Zjavenie apoštola JánaZjv/Zjav/Zj22

Vzťah Nového zákona k Starému zákonu

Nový zákon nepredstavuje pokračovanie Starého, obe časti sú skôr navzájom komplementárne. Starý zákon má v Novom dve funkcie[1]:64-65:

  1. tvrdenia zo Starého zákona sú používané na podporu kresťanských tvrdení a tradícií
  2. Starý zákon je chápaný ako kniha o Kristovej predhistórii.

Biblia (teda Starý zákon) pre prvých kresťanov nebola Biblia v hebrejčine (Tanach) ale Septuaginta. Autori novozákonných kníh boli ovplyvnení práve jazykom Septuaginty.[1]:68

Referencie

  1. POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Preklad Pavel Moskala, Lucie Kopecká. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 840 s. (Teologie.) ISBN 978-80-7429-186-9.
  2. Nová zmluva

Pozri aj

Iné projekty

  • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Nový zákon

Externé odkazy


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.