Lineárna algebra

Lineárna algebra je oblasť matematiky zaoberajúca sa predovšetkým štúdiom vektorov, tried vektorov nazývaných vektorové priestory (alebo lineárne priestory), ako aj tzv. lineárnymi zobrazeniami, ktoré bývajú často reprezentované maticami. Lineárna algebra má veľké množstvo aplikácií od riešenia sústav lineárnych rovníc, cez abstraktnú algebru, funkcionálnu analýzu až po viaceré prírodné a spoločenské vedy. Aj nelineárne matematické modely môžu často byť aproximované pomocou lineárnych, a teda lineárna algebra môže byť užitočná aj pri približnom riešení problémov, ktoré sú ťažko riešiteľné presne.[1]

Referencie

  1. K. M. DELVENTHAL, A. KISSNER, M. KULICK. Kompendium matematiky [online]. Banská Bystrica : Compact Verlag, 2004, [cit. 2004-10-02]. ISBN 80-242-1227-7.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.