Funkcionálna analýza

Funkcionálna analýza je časť matematiky, v ktorej objektom skúmania sú skupiny funkcií a vzťah medzi nimi. Jednou z charakteristických čŕt funkcionálnej analýzy je, že prenáša rad pojmov a metód matematickej analýzy na prvky všeobecnejšieho charakteru. Okrem pojmov a metód matematickej analýzy používa aj metódy a pojmy algebry a geometrie.

Funkcionálna analýza vznikla začiatkom 20. storočia. Korene funkcionálnej analýzy treba hľadať v klasických disciplínach matematiky, najmä vo variačnom počte, v teórii integrálnych rovníc a v teórii diferenciálnych rovníc.[1]

Referencie

  1. Šalát, T. a kol: Malá encyklopédia matematiky. Bratislava, Obzor 1967. 512 s.

Iné projekty

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.