Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika je oblasť matematiky zaoberajúca štúdiom matematických techník typicky používaných pri aplikácii matematiky v nematematických odboroch, prípadne samotným týmto použitím. Mnoho oblastí aplikovanej matematiky má teda silne interdisciplinárny charakter.

K tradičným oblastiam aplikovanej matematiky patria napríklad numerická matematika, optimalizácia, finančná matematika, operačná analýza, poistná matematika, biomatematika, matematická fyzika, teória hier, teória chaosu, teória katastrof, matematické modelovanie, či dynamické systémy.

Niekedy sa sem zaraďujú aj iné disciplíny. Napríklad teoretická informatika, či štatistika sú niekedy považované za súčasť aplikovanej matematiky, inokedy za samostatné disciplíny. Medzi aplikovanú matematiku sa niekedy zaraďujú aj teória grafov, či kryptológia.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.