Operačná analýza

Operačná analýza alebo operačný výskum je využitie matematických modelov, štatistiky a algoritmov pri rozhodovaní. Používa sa na analýzu komplexných systémov reálneho sveta, zvyčajne s cieľom optimalizácie alebo zlepšenia výkonnosti. Je jednou z foriem aplikovanej matematiky.

Charakteristikou operačného výskumu je systémový prístup (od zložitejšieho k jednoduchšiemu) a tímová práca.

Cieľom operačnej analýzy je vytvoriť model (formálny opis) danej situácie a následne vykonať jeho optimalizáciu, teda nájdenie hodnôt parametrov modelu, pre ktoré dosahuje sledovaný výstup modelu extrém - minimum alebo maximum.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.