Diferenciálna topológia

Diferenciálna topológia je oblasť matematiky skúmajúca diferencovateľné funkcie na diferencovateľných varietach. Je úzko prepojená s diferenciálnou geometriou, diferenciálna topológia sa zaoberá globálnymi vlastnosťami diferencovateľných variet, diferenciálna geometria najmä ich lokálnymi vlastnosťami.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.