Analytická geometria

Analytická geometria je geometria, ktorá skúma geometrické objekty algebrickými a analytickými metódami. Vyjadruje ich číslami a rovnicami prostredníctvom sústavy súradníc. Analytická geometria je odvetvie matematiky, v ktorom sú geometrické útvary vyjadrené pomocou čísel; analytická geometria predstavuje prevod geometrických úloh na úlohy algebrické.

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.