Vedecká teória

Vedecká teória je systém vedeckých výpovedí o istej oblasti reality, ktorý má predovšetkým explanačnú a prognostickú funkciu. V rámci množiny vedeckých teórií možno vyčleniť objektové teórie a metateórie, empirické teórie a deduktívne teórie a iné.

Vedecká teória je systém viet, ktoré prijímame ako pravdivé a ktoré môžeme nazývať zákony alebo vety-tvrdenia alebo stručne tvrdenia.

Podľa Alfreda Tarského je Vedecká teória systém viet, ktoré prijímame ako pravdivé a ktoré môžeme nazývať zákony alebo vety-tvrdenia alebo stručne tvrdenia.

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.