Teória vypočítateľnosti

Teória vypočítateľnosti je oblasť informatiky, ktorú tvorí o. i. teória algoritmov, a ktorá skúma problémy, jazyky, množiny, funkcie atď. s cieľom zistiť, či a ako ich možno efektívne vyriešiť, opísať alebo vypočítať. Pojem vypočítateľnosti sa používa najmä v súvislosti s funkciami. V spojitosti s problémami a množinami sa hovorí o rozhodnuteľnosti a spočítateľnosti.

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.