Problém

Problém je uvedomenie si ťažkosti; formuláciou, vyjadrením problému alebo jeho časti je otázka. Problém je základným významovým útvarom, z ktorého vyrastá filozofické myslenie, je prirodzeným východiskom, základnou bunkou každej filozofickej koncepcie . Súbor problémov a náuka o problémoch je problematika. Problém či prípad, s ktorým sa treba zapodievať, sa nazýva aj záležitosť.

Názory na problém

Podľa Demokritosa, Aristotelesa a Platóna je problém znalosť o neznalosti. [1]

Problém (Joga) vyvoláva naše vlastné správanie alebo naše povahové vlastnosti, ale problémy vznikajú aj nezávisle od nás, a síce v dôsledku prírodných katastrof, spoločenské problémy.[1]

Špecifický problém

Špecifický problém je problém, ktorý rieši len tá ktorá konkrétna filozofická koncepcia alebo skupina filozofických koncepcií.[2]

Referencie

  1. http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvp/problem_-_nazory_nan.html z FILITu
  2. Novosad, F.: Premeny buržoáznej filozofie. Bratislava, Pravda 1986. 280 s.; s. 24

Pozri aj

Iné projekty

  • Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Problém
  • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Problém

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.