Teória informácie

Teória informácie alebo teória informácií je veda o meraní, kódovaní, prenose, ukladania ale aj o následnom spracovaní a využívaní informácií. Pri teoretickom skúmaní využíva napr. teóriu pravdepodobnosti, lineárnu algebru alebo matematickú štatistiku.

Teóriu informácie založil C. E. Shannon v roku 1948 ako teóriu zaoberajúcu sa problémami uchovávania a prenosom informácií. [1] Zaoberá sa prenosom informácií z technického hľadiska, pomocou elektrotechniky a matematiky. Z tejto teórie vznikli pojmy ako informačná entropia a kapacita kanála.

Referencie

  1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Literatúra

  • Claude E. Shannon, Warren Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Univ of Illinois Press, 1949. ISBN 0-252-72548-4
  • PALÚCH, Stanislav. Teória informácie. Žilina : Žilinská univerzita, 2008. Dostupné online.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.