Miroslav Marcelli

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. (* 7. september 1947, Žilina)[1] je slovenský filozof, prekladateľ, profesor na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FF UK), je vedúci Katedry Elektronické kultury a sémiotiky Fakulty humanitných štúdií Karlovej univerzity v Prahe.[2]

Miroslav Marcelli

slovenský filozof, prekladateľ a profesor
Narodenie7. september 1947 (72 rokov)
Žilina, Slovensko
Biografický portál

V rokoch 1966  1971 študoval filozofiu a históriu na FF UK, v roku 1981 na parížskej Sorbonne. V rokoch 1991  1992 prednášal na Univerzite Blaise Pascala v Clermont-Ferrand, v roku 1996 absolvoval študijný pobyt na Magdalen College v Oxforde. Ťažiskom jeho vedeckej práce sú dejiny filozofie.

V súčasnej filozofii sa sústreďuje na francúzske filozofické myslenie, najmä na dielo Michela Foucaulta, ktoré aj prekladá do slovenčiny. Jeho práce sa venujú aj problematike filozofických aspektov semiotiky a teórie argumentácie.

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyučuje v akademickom roku 2016/2017 kurzy Dejiny filozofie a Semiotika, filozofia, umenie.

Dielo

  • Znovuobjavenie času (1989)
  • Michel Foucault alebo stať sa iným (1995)
  • Príklad Barthes (2001)
  • Filozofi v meste (2008)
  • Mesto vo filozofii (2011)

Referencie

  1. Miroslav Marcelli [online]. Osobnosti.sk, [cit. 2015-05-16]. Dostupné online.

Externé odkazy

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.