Aritmetická operácia

Aritmetická operácia môže byť:

 • v matematike:
  • sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie (v širšom zmysle aj umocňovanie a odmocňovanie)[1][2][3], synonymum: základná aritmetická operácia[4], algebr(a)ická operácia[pozn 1], aritmetický úkon[5], pozri základná aritmetická operácia
  • zriedkavo: matematická operácia s číslami, operácia v teórii čísiel[6][7]
 • v kybernetike: počítačová operácia spočívajúca vo vypočítaní matematických funkcií a vzorcov, spočítaní, odpočítaní, násobení a delení, vrátane operácií a exponentmi čísla, zlomkami a pod., opak logickej a nearitmetickej operácie, pozri aritmetická operácia (kybernetika)[8]

Poznámky

 1. Pozri článok algebrická operácia.

Referencie

 1. aritmetická operácia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 370.
 2. PORUBSKÝ, Štefan. Matematická terminológia v oblasti aritmetiky a teórie čísel. Kultúra slova, 1982, roč. 16, čís. 10, s. 350  364, konkrétne s. 360. Dostupné online [cit. 2015-12-12]. ISSN 0023-5202.
 3. HRABOVSKY, George E. Numbers and Operations [online]. Madison, WI : Madison Area Science and Technology, [cit. 2015-12-12]. S. 3. Dostupné online. str. 3
 4. EISENREICH, Günther; SUBE, Ralf, a kol. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko- slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1982.
 5. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 6. arithmetic operation [online]. Princeton University, rev. 2015-03-17, [cit. 2015-12-12]. Dostupné online.
 7. arithmetical operation. In: EISENREICH, Günther; SUBE, Ralf, a kol. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko- slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1982. S. 47.
 8. operácia. In: Pyramída. s. 4054  4055.


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.