Symetria

Symetria môže byť:

  • všeobecne:
  • v matematike: osová súmernosť, bodová súmernosť, rovinná súmernosť
  • v zoológii: základný znak stavby tela, pozri symetria (zoológia)
  • v architektúre: súmerné členenie prvkov v architektonickej kompozícii na dve rovnaké časti podľa osi súmernosti, pozri symetria (architektúra)
  • vo fyzike je prírodný zákon (alebo predmet) symetrický vtedy, ak na ňom môžeme vykonať nejakú transformáciu a aj po tejto transformácii bude rovnaký, ako predtým, pozri symetria (fyzika)
  • vo výtvarníctve: pravidelne usporiadanie objektov (prvkov), ktoré sú vo vzťahu alebo súmernosti (súmernosť: osová, stredová)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.