Pole

Pole môže byť:

 • vo fyzike: forma hmoty, pozri pole (fyzika)
 • obrábaný pozemok, pozri pole (agronómia)
 • miesto ťažby, dobývania alebo výskytu, pozri pole (nálezisko)
 • v matematike:
  • v algebre: algebraickú štruktúru, pozri pole (algebra)
  • v matematickej analýze, diferenciálnej geometrii a iných matematických odvetviach, ktoré s nimi prirodzene súvisia: zobrazenie z diferencovateľnej variety do lineárneho priestoru – napríklad skalárne pole, vektorové pole
 • v informatike: údajová štruktúra, pozri pole (údajová štruktúra)
 • oddelená časť súvislej plochy, pozri pole (erb), pole (šach)
 • v jazykovede: sémantické pole
 • nemecký electronic dance umelec, pozri Pole (elektronický hudobník)
 • arcibiskup canterburský Reginald Pole (1500 – 1558)
 • prenesene: nezastavaná plocha; oblasť, pôsobisko; bojisko
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.