Negácia

Negácia môže byť:

  • popretie, odmietnutie
  • v jazykovede:
    • zápor
    • slovo vyjadrujúce zápor
  • v logike: popretie výroku, pozri negácia (logika)
  • vo filozofii: zrušenie niečoho niečím opačným, pozri negácia (filozofia)
  • v psychoanalýze: druh obranného mechanizmu, pozri negácia (obranný mechanizmus)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.