Aglomerácia

Aglomerácia v urbánnej geografii je mesto so svojim okolím, napríklad predmestiami a satelitnými mestami alebo niekoľko miest spojených do jednej súvislej zastavanej plochy, konurbácie.

O iných významoch výrazu Aglomerácia pozri Aglomerácia (rozlišovacia stránka).
Tokio – jedna z najväčších aglomerácii na svete

Väčšinou sa vyznačuje spoločnou hromadnou dopravou, previazanosťou ekonomiky a zástavbou, spoločnou administratívou alebo veľmi blízkou polohou. Časté sú aglomerácie banských miest hlavne v strednej Európe, napríklad Ostrava, alebo husto koncentrovaných miest v priemyselných centrách západnej Európy, napríklad Porýnie, Porúrie, Londýn, Liverpool, alebo v Spojených štátoch (Miami, Tampa, Boston, New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit).

Pozri aj

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.