Štvorcový kilometer

Štvorcový kilometer (symbol km²) je jednotka sústavy SI určujúca veľkosť plochy. Patrí medzi odvodené jednotky sústavy SI.

Kilometer štvorcový

1 km² sa rovná:

 • ploche štvorca so stranou dlhou 1 km na každej strane
 • 1 000 000 m²
 • 100 ha
 • 10 000 árov
 • 0,386 102 štvorcovej míle
 • 247,105 381 akrom

Ďalej platí:

 • 1 m² = 0,000001 km²
 • 1 hektár = 0,01 km²
 • 1 štvorcová míľa = 2,589988 km²
 • 1 aker = 0,004047 km²

Pozri aj

 • Prevod jednotiek
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.