Štruktúra (matematika)

Štruktúra (algebrická) je objekt tvorený množinou a aspoň jednou operáciou definovanou na tejto množine. Ak množinu označíme A a operáciu *, štruktúru môžeme symbolicky označiť (A, *).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.